1. Saiki aku wis munggah ing kelas 9.

?saiki aku wisM|=gh kels\;9.

2. Kelas 9 SMP Negeri.

?kels\;9;

SMPnegeri.

3. Wali kelasku sawijining guru kakung asmane Pak Umar.

?wlikelsÑ|swijini=gurukku=asM[npk\Um/.

4. Kelasku ana 30 siswa, 12 siswa lanang lan 18 siswa putri.

?kelsÑ|an;30;sisW,;12;sisWln=ln\;18;sisWput]i.

5. Siswa putri ana kang jenenge Annisa, Tasniah, Ulfa, lan Endah.

?sisWput]iank=jen[_zAnNis,tnNiah,UlP+,ln\aenFh.

6. Andillin lungguh cedhak karo aku, beda bangku.

?AnDilLinÓ|=guhcedkK[roaku,[bfb=ku.

7. Awit lungguhe sabangku lanang wadon, kajaba kang telung bangku wadon kabeh.

?awitÓ|=guh[asb=kuln=w[fonKjbk=telu=b=kuw[fonK[bh.

Iklan