Endhoge Siti ana 38.

?ae[nDo[gGsitian;38.

Wulan Agustus iku wulan kaping 8.

?wuln\AgusÒ|sHikuwulnKpi=;8.

Idris anak nomer 2, adhine isih 5.

?If]isHn[kNome/;2,adi[naisih;5.

Nagara kita Indonesia.

?ngrkitI[nDo[nsiyh.

Bis sing daktumpaki jenenge Espres.

?bisSi=fkÒ|mPkKijen_[zE[sP]s\,

Nagara Ukraina.

?ngrUk]ain.

Biji basa Jawa 9 lan agama 85.

?bijibsjw;9;ln\Agm;85.

Oto Diva iku jenenge bule tanggaku.

?O[todip+aikujen_[zbu[lt=gku.

Etiopia nagara ing Afrika.

?Eti[yopiyngrai=Ap+]ik.

Ersad lan Godam

?E/sfL[nGodm\,

Iklan