Dening : Indah Sulistiyaningsih

Musibah teka maneh
bumi mentawai rata karo lemah
amarga tsunami grumregah
ninggalake ngomah
golek kselametan badan
oh mentawai………….
gawe sengsara manungsa
kabeh tekan titimangsa
ginaris mring Gusti Akarya Jagad
pinangka pepeling kang urip
kareben ora nahsir ing pangeran
muga- muga enggal pirso
kabeh iku namung pacobaan

Iklan