Dening : Dwi Yuli Chatiningsih

 

Ing satengahing sore kang sepi

Tak sawang kosong watu nisanmu

Remuk atiku iki

Sliramu katon cepet ninggalake aku

 

Sahabat…

Tasih katon jelas ing sawanganku

Surya pucet nahan lara lapa

Lemes tanpa daya

Infus sing nancep ana tanganmu

 

Sahabat…

Sliramu katon cepet ninggalake aku…

Ing wayah aku isih butuh gegojegan

 

Sanajan siki alamku beda karo sliramu

Nanging tansah kairing idi pangestuku

Slamet jalan sahabatku…..

 

Iklan