Dening : Ria Setiani

Bocah cilik-cilik
Lunggueh tarik-tarik
Sandange resik
Tumindake becik

Sinaune sregep
Ilmune supaya meneo
Pintere mantep
Pikirane tansah landep


Iklan