Dening : Anjas Ninda Hantari

Wulan sing madhangi jagad iki
Padhang yen mbengi
Padhang wulan akeh wong metu kang omah
Para kanca padha dolanan ing njobo
Seneng bisa dolanan yen dipadhangi karo wulan
Wulan sing bunder lan padhang
Padhang wulan bisa nggawe wong rerukunan
Metu ing njobo bareng padha gojegan
Wulan akeh tenan fungsimu
Bisa nerangi jagad iki
Lan bisa nggawe seneng atiku
Seneng yen bisa dolanan mbengi karo para kanca
Dolanan ing njobo dipadhangi wulan

Iklan