Dening : Siti Sholikhah

dina minggu aku dolan nggone simbah
ing sakiwa tengene ana gunung
akeh wit-witan kang ijo royo-royo
wite gede-gede lan dhuwur-dhuwur
cedhak gunung ana kaline kang mili
angin kang sumilir nambah tentrem ing atiku
lan ijoning godhong-godhongan kang enom-enoman
lan wite ing gunung bisa didol
gunung akeh manfaate kangge manungsa

Iklan