Dening : Rusianah (9D – 2010)

Ing wanci enjing

Sawise sholat subuh

Aku medhal saking papan

Nglangkahake samparan

Tumuju marang papan kang endah

Asri lan seger mbungahake ati

Ing papan iki kasebut taman

Ing taman iki akeh warna-warna sekar

Mawar, melati, lan kenanga

Sarta isih kathah liyane

kabeh sekar iku

ngetoake sari-sari kang arum

Rasa bungahe atiku

kapetuk marang mleteke srengenge

Srengenge kang menehake rasa anget

Madhangake jagad raya kang jembar iki

Menehi panguripan marang isine jagad raya

Wayah enjing kang ubah dados wayah siyang

Sabanjure para manungsa padha nglakokake kegiatan

Iklan