Rikala caturan karo kanca awake dhewe isa ngerteni apa dheweke seneng, susah, nesu lan sak piturute kanthi ndeleng ekspresi raine. Nanging apa bisa dingerteni manawa lagi chatting, kanthi tetembungan kang dianggo, durung bisa kanggo magerteni apa sing lagi dirasakake karo kancane awake dhewe sing dajak chatting. Kanggo ngawekani sing kaya mangkene mau digunakake emoticon.

Emoticon yaiku simbol utawa kombinasi saka simbol-simbol sing bisa digunakake kanggo nggambarake ekspresi manungsa. Ekspresi iku isa arupa seneng, sedih, nesu lan sak piturute. Tembung emoticon kadadeyan saka rong tembung, yaiku emotive kang nduweni teges emosi lan icon kang artine simbol. Emoticon iki biasane dianggo kanggo chatting, kirim email, facebook. Conto emoticon mesem kaya mangkene 🙂 , emoticon kasebut asring diarani smiley.

Scott Fahlman pinangka pawongan sing dianggep nemokake emoticon iki ing taun 1982, dheweke nyambut gawe ana ing Universitas Carnegie Mellon, Amerika Serikat ing jurusan ilmu komputer.Para staf lan mahasiswa ing universitas iku asring pirembagan mawi internet kampus, ana sing rembugan babagan sing wigati lan ana sing mung guyonan. Awit saka iku ora mokal yen rembugan serius diangep guyon lan suwalike. Kanthi kahanan sing kaya mangkono mau ndadekake Scott Fahlman nduweni panemu ngripta tandha 🙂 kanggo nuduhake rasa seneng, lan tandha 😦 kanggo nggambarake rasa ora seneng, nesu utawa frustasi. Kanggo nulis pesen sing guyon utawa ora wigati (serius) digunakake tandha 🙂. Ewadene menawa tandha 😦 kanggo nggambarake pesen sing ora ngrembug babagan sing serius utawa pesen sing isene guyonan. Manawa dideleng kanthi miringake sirah mangiwa, tandha 🙂 katon kaya wong sing lagi mesem, lan tandha 😦 nudhuhake kahanane wong serius.

Sliramu mbok manawa tau meruhi gambar rai kang warnane kuning kanthi maneka werna ekspresi. Ana sing lagi nguyu, mesem, sedih utawa nesu. Gambar rai kang wernane kuning kuwi mau diarani smiley. Smiley dicipta dening Harvey ana ing taun 1963, wektu iku ana perusahaan asuransi sing njaluk Harvey ngrancang gambar sing arep digambar ana ing benik lan kertu. Tujuane rai smiley kasebut kanggo ngangkat semangat karyawan sing ana ing perusahaan kuwi. Sajroning wektu 10 menit wae, Harvey kasil ngripta smiley.

Migunakake emoticon iku ana wewalere, emoticon mung cocog kanggo caturan sing sifate kanggo nambah rumaket utawa keakraban. Emoticon ora cocog dianggo ing surat lamaran utawa surat resmi. Kanggo kowe sing isih sekolah, manawa nulis email marang gurumu aja nulis migunakake emoticon. Manawa wong sing wis diwasa kakehan migunakake emoticon, ndadekake dheweke dianggep isih kaya bocah. Chatting karo kanca tambah asik nggunakake emotikon, nanging sing luwih wigati yaiku migunakake emoticon kuwi sakperlune wae.

Ragam Emoticon :

:grin: :???: 8-) :cry: :-P :-) ;) :arrow: :oops: :o

Sumber : ORBIT NO. 10 TAHUN XI

Iklan