?I[nDo[nsiAtmBhmedli.

?ai=finfinpu=ksSn’OlimPiAde;2004;ai=A[qn,ps=znGnDput]p+LnDilimPe[l

ln’E=aiAnHmu=ksilVumB=medliperu=gu.

medliksebutKxbu[tFni=p+LnDiln’E=aiAn’swi

[sSzlha[k[smipÆnlLisSk[dnM/k’[jnS’ErikSenLnM/tinÓ|nG/f’;1513,157;

?finaikunegrsi=ksilNmPmedliEmsYaiku

I=g]isLn°Iln’I=g]isNmPskcb=blpSe

[pd;1;ki[lo[mte/,[f[n#IlnSkcb=a=ktBertPut]i;69;ki[log]m’lumnT/%win[#=osuk

’,negrAmerikaisihtetepHu=gulBvJ|/negrcin.

miturut°UpÆk’[ynPemerinTh[m[nhaikwig[tnGe

[dmr=jgfFi=Olhrgai=negrkit.[d[w[kKOpTimis’negrI[nDo[nsiAbisgu

[m]ghv_kuyu=[p]sTsiA[tLt’nzi=[ynPm[rnThkur=a=g[tkH[kmr=pr

A[tLtZnTikpnW[a[p]sTsiOlhrgI

[nDo[nsiA[aorbklMju.anai=OlimPi

Ademau#UpÆkKsilZ~butMedliEms’,

kpeqikSk;%veb/$emzt’[nome/;36;2004;


INDONESIA TAMBAH MEDHALI

Ing dina-dina pungkasan, olimpiadhe 2004 ing Athena, pasangan gandha putra Flandhi Limpele lan Engi An among kasil nyumbang medhali perunggu. Medhali kasebut karebut dening Flandhi lan Engi An, sawise ngalahake semifinalis saka Denmark, Jens Eriksen lan Martin Lungard, 15 – 13, 15 – 7.

Dina iku negara sing kasil nampa medhali emas yaiku Inggris lan Tailan, Inggris nampa saka cabang balap sepedha 1 kilometer, dene Tailan saka cabang angkat berat putri 69 kilogram, lumantar Pawin Tongsuk. Negara Amerika isih tetep unggul banjur negara Cina. Miturut Taufik yen pemerintah menehi kawigaten gedhe marang jagading olah raga ing negara kita. Dheweke optimis, negara Indonesia bisa gumregah nyengkuyung prestasi atlet, nanging yen pamarentah kurang anggatekake marang para atlet nganti kapan wae prestasi olah raga Indonesia ora bakal maju. Ana ing olimpiadhe mau Taufik kasil ngrebut medhali emas. (Kapethik saka : Panyebar Semangat nomer : 36, 2004)

Teks kasebut kapendhet saking buku : Sinau Basa Jawa Kanggo SMP/MTs Kelas IX, 2006, Semarang : Aneka Ilmu.

Iklan