Sultan Agung wiwit dina Jemuwah Legi tanggal 1 Sura taun Alip 1555, trep karo tanggal 1 Muharam taun 1043 Hijriyah utawa tanggal 8 Juli 1633 Masehi, ngowahi kalendher Pranata Mangsa lan njumbuhake karo kalendher Hijriyah (kalendher Islam).

A.Jeneng Dina

Jawa Anyar

Jawa Kuna

Watake

Tegese

Neptu

Ngaat/minggu

Dite/adite

samudana

Seneng imba-imba

5

Senen

Soma

samuwa

Kudu apik kabeh pakaryane

4

Selasa

Hanggara

sujana

Sarwa ora percaya

3

Rebo

Buda

sembada

Sarwa kuwat lan mantep

7

Kemis

Respati

surasa

Seneng mikir jero

8

Jemuwah

Sukra

suci

Resik tingkah lakune

6

Setu

Tumpak

Kasumbung

Seneng pamer

9

B.Jeneng Pasaran

Pasaran
Makna
Patrap
Watake
Tegese
Dasanama
Neptu
Pahing
Pait
Madhep
Melikan
Seneng marang barang kang katon
Jenar
9
Pon
Petak
Sare
Pamer
Seneng mamerake kang didarbeki
Palguna
7
Wage
Cemeng
Lenggah
Kedher
Kaku atine
Cemengan
4
Kliwon
Asih
Jumeneng
Micara
Seneng ngubah basa
Kasih
8
Legi
Manis
Mungkur
Komat
Sanggup nampa werna-werna kahanan
Manis
5

C.Jeneng Wulan

Cacahing wulan ana ing kalendher Jawa kuwi ana 12, nanging jeneng lan puterane ora padha karo kalender Masehi, amarga diitung miturut peredharane bulan. Yen dipadhakake karo kalendher Masehi, saben tau nana geseh watara 11 dina. Jeneng wulan ana ing kalendher Jawa yaiku :

1.Sura

2.Sapar

3.Mulud

4.Bakdamulud

5.Jumadilawal

6.Jumadilakhir

7.Rejep

8.Ruwah

9.Pasa

10.Sawal

11.Sela

12.Besar

D.Jeneng Taun

Taun Jawa cacahe ana wolu lan ditata jroning siklus wolung taunan kang disebut windu. Jeneng lan umure taun Jawa yaiku :

1.Alip (Purwa) umure 354 dina

2.Ehe (Karyana) umure 355/354 dina

3.Jimawal (Anama) umure 354 dina

4.Je (Lelana) umure 354/355

5.Dal (ngawangga) umure 355 dina

6.Be (Pawaka) umure 354 dina

7.Wawu (wusana) umure 354 dina

8.Jimakir (swasana) umure 355 dina .

Iklan