Aksara Swara gunggungipun wonten gangsal, dene wujudipun inggih menika A (a), E (e), I (i), O (o), lan U (u).

Aksara Swara dipun agem kangge nyerat aksara vocal ingkang dados suku kata, utaminipun ingkang asale saking basa manca, kangge nyetakaken pocapanipun.

Aksara Swara boten saget dipundadosaken kangge pasangan saengga aksara sigeg ingkang wonten ngajengipun kedah dipun paring pangkon.

Aksara Swara saged dipun paring sandhangan wignyan (…h), layar ( / ), lan cecak ( = ).

Aksara Swara menika boten kenging dipun sukani sandangan swara, tulada : Aimm’ (boten leres); Imm’ (leres).

Tulada pangginaanipun aksara swara :

1.

Kitab Al Quran

kitb’AlÑ|/An’

2.

Emanuel

Emnuel’

3.

Iklim

IkLim’

4.

Organisasi

O/gnissi

5.

urbanisasi

U/bnissi

Iklan