Kapethik saking Kalawarti Panyebar Semangat Tanggal 8 April 2006

Kacariyosaken malih dening Kiki Rahayu

Presidhen Susilo Bambang Yudhoyono ngajab marang para kepala dhaerah supaya luwih nengenake anggaran kanggo pendhidhikan lan kesehatan kang ana ing dhaerah, klebu infrastruktur dasar kang diperlokake dening masyarakat lokal.

Pangandikane presidhen mau dipratelakake nalika rapat konsultasi karo Dewan Perwakilan Dhaerah mapan ing istana negara 28 Maret 2006 kepungkur. Cethane, pemerintah dhaerah supaya simg gemi, aja nganti ngeceh-eceh dhuwit kanggo kepentingan sing ora perlu. Kabeh pimpinan ing dhaerah supaya nyadhari manawa pemerintah mbudidaya ngumpulake penerimaan negara supaya dialokasikake kanggo anggaran pembangunan lan supaya bisa digunakake kanthi sebecik-becike.

Ekonomi saka UGM, Sri Adiningsih mbiji akeh kepala dhaerah kang wis kabablasen jroning nyikapi desentralisasi lan otonomi dhaerah. Salah sijine wujud kebablasan mau yaiku jroning migunakake anggaran. Dhaerah rumangsa duwe wewenang wutuh kanggo migunakake anggaran tanpa ana kontrol kang kuwat saka pusat.

Bab pangajabe pusat supaya dhaerah gemi anggone migunakake anggaran, miturut Sri Adiningsih, kabeh mau uga bali marang pemerintah pusat kepriye anggone aweh conto, yen ora bisa aweh conto becik, pemeritah dhaerah iya angel anggone bakal nindakake apa kang dadi pangajabe pusat mau.

Iklan